Media en overheid geïnteresseerd

Media
De Uitgever van het Nederlands/Belgisch Modelbouwmagazine; Vision Publishing is zeer enthousiast over het initiatief. De uitgever ziet een samenwerking op het gebied van de modelcollectie zeker zitten en zal in de toekomst veel aandacht gaan besteden aan de vorderingen en plannen.
Het magazine doet tevens via redactionele stukken oproepen aan modelbouwers om mee te helpen en mee te denken met Leger Diorama Wereld.
Wat is er mooier dan een platform voor gebouwde modellen naast het modelbouwmagazine!
 
Vision Publishing heeft de initiator van het museum in contact gebracht met haar buitenlandse vakcollega's en modelbouw verenigingen. Mede hierdoor kan Leger Diorama Wereld zich presenteren op internationale beurzen en evenementen.
 
Overheid
Diverse veteranenverenigingen hebben interesse getoond in de plannen.
Dit is een prachtige plek om samen te kunnen komen of bijeenkomsten te organiseren.
Daarnaast is het voor mensen van de dagbesteding een goede plaats om in het arbeidsproces mee te draaien.
Hierover is al drukdoende overleg en wordt er gekeken naar de diverse mogelijkheden.
 
Stichting Liniebreed Ondernemen
Deze stichting zet zich in om het erfgoed wat de forten en bunkers zijn een goede invulling te geven.
Daarnaast bemiddelen ze tussen eigenaren en ondernemers om zo de toekomst van de forten en bunkers veilig te stellen.
Stichting Liniebreed is zeer enthousiast over de plannen van Leger Diorama wereld en zien dit als een perfecte invulling van een historisch fort. Ze zijn druk bezig kontakten te leggen en deuren te openen!